Infographics

Vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đã phân bổ ước đạt 620.873 tỷ đồng
CPI tháng 11/2022 tăng 0,39%
Khối doanh nghiệp FDI chiếm 69,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước
Khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 328.900 tỷ đồng trong 10 tháng năm 2022
Quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan
|< < 1 2 3 4 5 > >|