Infographics

Infographics: Công khai 316 dự án tại 48 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 0%
Infographics: 22.746 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được huy động trong tháng 4/2024
Infographics: Thu ngân sách 4 tháng năm 2024 ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng
Infographics: Ngành Thuế và Hải quan nộp ngân sách gần 2,6 nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra
Infographics: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6% trong 4 tháng năm 2024
Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2024 tăng 0,07%
Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 4 tháng năm 2024 qua các con số
Infographics: Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng ước đạt 19,06 tỷ USD
|< < 1 2 3 4 5 > >|