Infographics

Thu ngân sách 11 tháng ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng
Kinh tế Việt Nam 11 tháng năm 2023
Thanh toán vốn đầu tư công 11 tháng đạt 460.980 tỷ đồng
Thanh toán vốn đầu tư công 10 tháng đạt hơn 401.863 tỷ đồng
Thu ngân sách 10 tháng ước đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Chỉ số Logistics thị trường mới nổi năm 2023
Kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2023
TP. Hồ Chí Minh phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên 80% kế hoạch
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng ước đạt 557,95 tỷ USD
Những mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chính của Chính phủ cho năm 2024
|< < 1 2 3 4 5 > >|