Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách hơn 88 nghìn tỷ đồng trong quý I/2024