Thứ hai 02/10/2023 14:18 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 32°C
Ninh Bình 32°C
Quảng Ninh 31°C
Thừa Thiên Huế 32°C
TP Hồ Chí Minh 26°C
Đà Nẵng 31°C
Hà Nội

32°C

Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 37°C
Độ ẩm: 58%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 33°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 32°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 29°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 26°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 26°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 31°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 33°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 33°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 29°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 33°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 28°C mây đen u ám
Bến Tre

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 97%
mưa cường độ nặng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 24°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 24°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 24°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 29°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 28°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 31°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 29°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 31°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 32°C mây đen u ám
Biên Hòa

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 96%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 26°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 29°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 27°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 26°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 26°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Cà Mau

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27°C
Độ ẩm: 91%
mưa cường độ nặng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 27°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 24°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 24°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Cao Bằng

33°C

Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 36°C
Độ ẩm: 49%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 24°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 32°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 29°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 22°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 33°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 23°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 26°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 24°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 23°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 25°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 26°C mây đen u ám
Hà Giang

34°C

Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 37°C
Độ ẩm: 45%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 29°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 23°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 31°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 33°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 31°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 23°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 23°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 24°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 34°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 28°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 25°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 24°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Hà Nội

32°C

Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 37°C
Độ ẩm: 58%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 33°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 32°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 29°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 26°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 26°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 31°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 33°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 33°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 29°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 33°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 28°C mây đen u ám
Hải Phòng

33°C

Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40°C
Độ ẩm: 62%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 33°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 32°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 29°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 25°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 31°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 32°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 27°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 31°C mây cụm
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 33°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 31°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 27°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 31°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 26°C mây rải rác
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Hòa Bình

33°C

Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 36°C
Độ ẩm: 49%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 25°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 24°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 24°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 32°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 33°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 32°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 23°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 25°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 32°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 34°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 32°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 26°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 24°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 24°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 32°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 33°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 32°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Khánh Hòa

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 93%
mưa vừa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 24°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 28°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 27°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 22°C mây cụm
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 32°C mây cụm
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 28°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 25°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 33°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 28°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Lâm Đồng

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 98%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 22°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 24°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 21°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 24°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 22°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Lạng Sơn

30°C

Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32°C
Độ ẩm: 58%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 30°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 29°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 22°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 29°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 30°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 23°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 29°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 31°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 22°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 24°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 26°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 24°C mây cụm
Lào Cai

32°C

Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 38°C
Độ ẩm: 63%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 23°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 24°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 29°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 24°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 23°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 25°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 26°C mây cụm
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 25°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 24°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 25°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 24°C mây rải rác
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 25°C mây rải rác
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Long An

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 96%
mưa vừa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 28°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 29°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 28°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 29°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 32°C mây đen u ám
Nam Định

32°C

Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36°C
Độ ẩm: 57%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 26°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 30°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 32°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 27°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 31°C mây cụm
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 32°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 31°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 27°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 32°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 31°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 28°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Nghệ An

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32°C
Độ ẩm: 65%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 22°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 29°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 31°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 30°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 22°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 21°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 22°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 29°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 31°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 21°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 23°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 30°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 32°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 29°C mây cụm
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 24°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 23°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 23°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 24°C mưa vừa
Nha Trang

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 83%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 28°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 28°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Ninh Bình

32°C

Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36°C
Độ ẩm: 54%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 28°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 25°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 33°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 32°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 26°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 31°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 33°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 32°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 27°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 26°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 26°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 33°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 31°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Ninh Thuận

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 90%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 27°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 23°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 22°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 22°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 27°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 26°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 32°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Phan Thiết

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27°C
Độ ẩm: 91%
mưa vừa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 29°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 27°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 32°C mây đen u ám
Phú Yên

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 84%
mưa vừa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 23°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 22°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 21°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 29°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 29°C mây cụm
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 23°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 23°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Quảng Bình

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28°C
Độ ẩm: 64%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 22°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 27°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 27°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 27°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 23°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 25°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 21°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 21°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 20°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 22°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 26°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 24°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 22°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 22°C mưa nhẹ
Quảng Ngãi

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 78%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 20°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 27°C mây cụm
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 24°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 21°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 20°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 20°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 20°C mưa vừa
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 23°C mưa nhẹ
Quảng Ninh

31°C

Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35°C
Độ ẩm: 58%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 28°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 24°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 31°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 30°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 26°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 24°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 26°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 32°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 33°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 27°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 25°C mây thưa
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 25°C mây thưa
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 29°C mây rải rác
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 31°C mây rải rác
Quảng Trị

31°C

Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 36°C
Độ ẩm: 68%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 30°C mây thưa
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 31°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 31°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 28°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 29°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 28°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 30°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 29°C mưa vừa
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 25°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 26°C mưa vừa
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 27°C mưa vừa
Quy Nhơn

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 34°C
Độ ẩm: 75%
mưa vừa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 27°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 26°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 26°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 27°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 29°C mây cụm
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 29°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 28°C mây đen u ám
Sapa

23°C

Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23°C
Độ ẩm: 74%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 16°C mây rải rác
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 16°C mây cụm
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 16°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 17°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 17°C mây rải rác
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 16°C mây thưa
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 16°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 17°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 23°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 18°C mây rải rác
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 17°C mây cụm
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 16°C mây cụm
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 18°C mây rải rác
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 17°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/10/2023 06:00 18°C mưa nhẹ
Sóc Trăng

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 92%
mưa vừa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/10/2023 00:00 24°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 06:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 09:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 02/10/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 02/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 00:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 03:00 28°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 06:00 27°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 09:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 03/10/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 03/10/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 04/10/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 04/10/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 05/10/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 05/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ sáu, 06/10/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 06/10/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/10/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 07/10/2023 00:00