Thứ hai 04/03/2024 17:57 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 20°C
Ninh Bình 27°C
Quảng Ninh 21°C
Thừa Thiên Huế 30°C
Đà Nẵng 26°C
TP Hồ Chí Minh 31°C
VNI: 1,261.41 - 3.13 (0.25%)
KL: 1,183,086,384 (CP) GT: 28,607 (tỷ)
276 90 190 Đóng cửa
VN30: 1,268.53 - 1.46 (0.12%)
KL: 333,754,338 (CP) GT: 10,657 (tỷ)
15 6 9 Đóng cửa
HNX: 237.38 - 0.95 (0.4%)
KL: 109,772,771 (CP) GT: 2,215 (tỷ)
114 70 63 Đóng cửa
HNX30: 512.07 - 2.09 (0.41%)
KL: 75,902,600 (CP) GT: 1,781 (tỷ)
15 9 6 Đóng cửa
UPCOM: 91.13 - -0.03 (-0.03%)
KL: 44,638,879 (CP) GT: 709 (tỷ)
172 104 109 Đóng cửa
Hà Nội

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 88%
sương mờ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 16°C mưa nhẹ
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 20°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 20°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 28°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 37°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 22°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 28°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 32°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 24°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 22°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 21°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 20°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 16°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 15°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 16°C mây đen u ám
Bến Tre

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 29°C
Độ ẩm: 63%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 32°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 34°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 32°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 26°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 26°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 24°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 23°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 25°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 33°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 37°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 35°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 23°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 23°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 34°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 39°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 36°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 24°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 23°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 34°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 38°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 35°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 23°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 23°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 25°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 33°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 31°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 26°C mây rải rác
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 26°C mây rải rác
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 26°C mây thưa
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 27°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 34°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 31°C mây đen u ám
Biên Hòa

31°C

Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 32°C
Độ ẩm: 49%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 26°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 31°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 33°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 33°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 31°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 29°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 27°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 25°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 25°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 37°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 37°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 24°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 25°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 33°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 38°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 38°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 28°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 33°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 37°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 37°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 29°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 27°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 25°C mây rải rác
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 25°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 34°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 39°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 35°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 27°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 33°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 38°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 38°C mây rải rác
Cà Mau

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 30°C
Độ ẩm: 61%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 32°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 34°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 32°C mây đen u ám
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 27°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 24°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 25°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 33°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 37°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 34°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 27°C mây cụm
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 24°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 25°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 34°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 38°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 34°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 28°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 26°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 25°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 34°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 37°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 35°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 33°C mây thưa
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 26°C mây thưa
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 27°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 32°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 34°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 32°C mây đen u ám
Cao Bằng

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 79%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 17°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 18°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 26°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 33°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 20°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 18°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 16°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 15°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 16°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 15°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 15°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 14°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 14°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 13°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 12°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 13°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 13°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 14°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 14°C mây đen u ám
Hà Giang

23°C

Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23°C
Độ ẩm: 66%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 15°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 22°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 28°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 29°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 21°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 21°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 17°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 18°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 35°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 17°C mây đen u ám
Hà Nội

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 88%
sương mờ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 16°C mưa nhẹ
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 20°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 20°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 28°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 37°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 22°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 28°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 32°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 24°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 22°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 21°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 20°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 16°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 15°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 16°C mây đen u ám
Hải Phòng

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 94%
ánh sáng cường độ mưa phùn
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 20°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 21°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 22°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 22°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 21°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 21°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 22°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 22°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 27°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 30°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 28°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 24°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 21°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 21°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 16°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 15°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 16°C mưa nhẹ
Hòa Bình

31°C

Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 30°C
Độ ẩm: 35%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 28°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 37°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 40°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 22°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 23°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 37°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 42°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 43°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 35°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 36°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 33°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 25°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 23°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 22°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 17°C mây đen u ám
Khánh Hòa

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29°C
Độ ẩm: 72%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 29°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 20°C mây cụm
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 23°C mây cụm
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 35°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 22°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 24°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 34°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 37°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 23°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 22°C mây thưa
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 24°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 34°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 36°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 32°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 22°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 20°C mây thưa
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 23°C mây rải rác
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 30°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 33°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 30°C mây rải rác
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 23°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 21°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 23°C mây rải rác
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 30°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 32°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 29°C mây cụm
Lâm Đồng

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 69%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 20°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 30°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 33°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 28°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 20°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 20°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 19°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 18°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 21°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 29°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 21°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 20°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 19°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 22°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 32°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 34°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 21°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 19°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 31°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 33°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 21°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 19°C mây thưa
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 17°C mây thưa
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 17°C mây rải rác
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 20°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 30°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 33°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 17°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 20°C mây rải rác
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 30°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 34°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 31°C mây cụm
Lạng Sơn

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 81%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 15°C mưa nhẹ
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 26°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 20°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 19°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 18°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 17°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 18°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 20°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 23°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 17°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 15°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 14°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 14°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 15°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 15°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 13°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 12°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 11°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 11°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 11°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 11°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 12°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 11°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 11°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 10°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 10°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 10°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 10°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 10°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 10°C mưa nhẹ
Lào Cai

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 28°C
Độ ẩm: 33%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 16°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 26°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 34°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 36°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 26°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 25°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 23°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 33°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 39°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 38°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 37°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 37°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 20°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 21°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 23°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 18°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 20°C mây đen u ám
Long An

30°C

Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 31°C
Độ ẩm: 53%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 33°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 37°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 35°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 28°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 27°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 25°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 24°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 25°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 32°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 38°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 38°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 25°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 33°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 39°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 39°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 30°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 33°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 39°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 37°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 24°C mây rải rác
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 25°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 33°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 37°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 34°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 27°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 27°C mây rải rác
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 33°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 37°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 34°C mây đen u ám
Nam Định

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 77%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 28°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 22°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 22°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 22°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 26°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 28°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 27°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 23°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 20°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 21°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 16°C mưa nhẹ
Nghệ An

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 29°C
Độ ẩm: 38%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 18°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 29°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 36°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 37°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 23°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 21°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 21°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 32°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 39°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 39°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 41°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 35°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 23°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 22°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 22°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 25°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 20°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 16°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 15°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 15°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 16°C mưa nhẹ
Nha Trang

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Độ ẩm: 78%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 22°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 30°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 30°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 22°C mây cụm
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 29°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 30°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 25°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 24°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 23°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 24°C mây thưa
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 22°C mây thưa
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 23°C mây rải rác
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 28°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 28°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 29°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 28°C mây đen u ám
Ninh Bình

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29°C
Độ ẩm: 62%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 32°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 23°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 22°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 23°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 39°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 35°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 28°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 24°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 22°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 16°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 17°C mây đen u ám
Ninh Thuận

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 28°C
Độ ẩm: 49%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 21°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 29°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 34°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 24°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 20°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 20°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 22°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 22°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 24°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 32°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 36°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 23°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 22°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 21°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 23°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 32°C mây thưa
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 35°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 31°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 22°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 22°C mây rải rác
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 30°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 34°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 20°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 22°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 30°C mây thưa
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 32°C mây rải rác
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 30°C mây rải rác
Phan Thiết

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 76%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 25°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 30°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 31°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 24°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 23°C mây cụm
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 29°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 31°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 24°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 30°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 32°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 25°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 25°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 24°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 31°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 25°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 24°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 23°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 23°C mây thưa
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 25°C mây rải rác
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 23°C mây rải rác
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 24°C mây rải rác
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 32°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 29°C mây rải rác
Phú Yên

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 82%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 20°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 27°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 28°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 26°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 18°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 20°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 30°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 31°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 28°C mây thưa
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 21°C mây thưa
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 21°C mây thưa
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 21°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 22°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 25°C mây rải rác
Quảng Bình

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 51%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 21°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 31°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 34°C mây cụm
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 35°C mây cụm
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 25°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 24°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 23°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 33°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 36°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 20°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 16°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 15°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 15°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 15°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 15°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 15°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 15°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 15°C mây đen u ám
Quảng Ngãi

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 84%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 16°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 25°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 27°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 25°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 18°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 18°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 17°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 18°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 20°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 19°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 21°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 31°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 20°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 26°C mây thưa
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 28°C mây thưa
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 18°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 19°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 22°C mưa nhẹ
Quảng Ninh

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 93%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 21°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 21°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 20°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 19°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 20°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 21°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 20°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 21°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 27°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 29°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 27°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 23°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 19°C mây thưa
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 19°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 16°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 16°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 15°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 15°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 14°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 14°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 14°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 14°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 15°C mưa nhẹ
Quảng Trị

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 77%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 38°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 36°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 36°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 39°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 40°C mây đen u ám
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 28°C mây đen u ám
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 28°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 27°C mây rải rác
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 37°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 41°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 39°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 29°C mây cụm
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 27°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 21°C mây đen u ám
Quy Nhơn

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 76%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 23°C mây rải rác
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 27°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 27°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 24°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 28°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 28°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 27°C mây rải rác
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 24°C mây thưa
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 24°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 26°C mây thưa
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 24°C mây thưa
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 24°C mây thưa
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 26°C bầu trời quang đãng
Sapa

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 32%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 11°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 20°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 26°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ hai, 04/03/2024 12:00 19°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 15:00 18°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 18:00 17°C mây thưa
Thứ hai, 04/03/2024 21:00 15°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 00:00 15°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 03:00 24°C mây thưa
Thứ ba, 05/03/2024 06:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 09:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 12:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 15:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 18:00 17°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 05/03/2024 21:00 16°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 00:00 16°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 03:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 06:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 09:00 28°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 12:00 19°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 15:00 17°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 18:00 14°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 06/03/2024 21:00 13°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 00:00 13°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 03:00 19°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 06:00 23°C mây rải rác
Thứ năm, 07/03/2024 09:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 12:00 14°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 15:00 12°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 18:00 12°C mây cụm
Thứ năm, 07/03/2024 21:00 11°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 00:00 11°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 03:00 13°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 06:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 09:00 15°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 08/03/2024 12:00 10°C mây đen u ám
Thứ sáu, 08/03/2024 15:00 9°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 18:00 8°C mây cụm
Thứ sáu, 08/03/2024 21:00 8°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 00:00 9°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 03:00 11°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 06:00 14°C mây đen u ám
Thứ bảy, 09/03/2024 09:00 14°C mây đen u ám
Sóc Trăng

30°C

Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32°C
Độ ẩm: 54%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 04/03/2024 00:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 03:00 31°C mây cụm
Thứ hai, 04/03/2024 06:00 33°C mây đen u ám
Thứ hai, 04/03/2024 09:00 32°C mây rải rác