Thứ ba 28/03/2023 14:50 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 19°C
Ninh Bình 20°C
Quảng Ninh 20°C
Thừa Thiên Huế 23°C
TP Hồ Chí Minh 36°C
Đà Nẵng 27°C
VNI: 1,054.29 - 2.04 (0.19%)
KL: 630,429,945 (CP) GT: 11,060,297 (tỷ)
176 80 160 Thỏa thuận
VN30: 1,058.82 - 2.37 (0.22%)
KL: 188,766,000 (CP) GT: 4,319,749 (tỷ)
12 5 13 Thỏa thuận
HNX: 205.76 - -0.91 (-0.44%)
KL: 78,199,036 (CP) GT: 1,116,117 (tỷ)
73 228 72 Thỏa thuận
HN30: 364.66 - -2.77 (-0.75%)
KL: 45,417,400 (CP) GT: 782,651 (tỷ)
7 6 9 Thỏa thuận
UPCOM: 75.49 - -0.18 (-0.24%)
KL: 27,028,099 (CP) GT: 323,221 (tỷ)
126 763 119 KL liên tục
Hà Nội

19°C

Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Độ ẩm: 77%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 22°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Bến Tre

34°C

Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 36°C
Độ ẩm: 46%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 33°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 34°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 32°C mây thưa
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 31°C mây thưa
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 28°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 26°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 27°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 33°C mây thưa
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 35°C mây thưa
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 33°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 33°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 35°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 34°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 32°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 32°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 33°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 33°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 24°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 24°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 26°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 35°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Biên Hòa

36°C

Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác: 37°C
Độ ẩm: 33%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 36°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 36°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 33°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 30°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 27°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 33°C mây rải rác
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 38°C mây rải rác
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 34°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 29°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 26°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 33°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 37°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 33°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 34°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 33°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 36°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 33°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 29°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 27°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 27°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 33°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 36°C mây cụm
Cà Mau

34°C

Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác: 36°C
Độ ẩm: 44%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 27°C mây rải rác
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 33°C mây rải rác
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 35°C mây rải rác
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 33°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 31°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 29°C mây rải rác
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 26°C mây rải rác
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 26°C mây rải rác
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 27°C mây rải rác
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 33°C mây rải rác
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 34°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 33°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 28°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 33°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 35°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 27°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 33°C mây thưa
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 36°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 33°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 25°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 24°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 26°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 34°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 37°C mây cụm
Cao Bằng

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19°C
Độ ẩm: 71%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 16°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 16°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 23°C mưa nhẹ
Hà Giang

23°C

Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23°C
Độ ẩm: 71%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 22°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 28°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Hà Nội

19°C

Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Độ ẩm: 77%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 22°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Hải Phòng

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 83%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 18°C mưa vừa
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 21°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 21°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 21°C mây thưa
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 21°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 22°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Hòa Bình

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 63%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 27°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 34°C mây cụm
Khánh Hòa

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 29°C
Độ ẩm: 47%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 29°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 27°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 24°C mây rải rác
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 21°C mây rải rác
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 32°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 34°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 31°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 22°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 21°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 21°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 24°C mây thưa
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 36°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 24°C mây thưa
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 22°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 35°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 23°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 21°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 32°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 35°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 31°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 21°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 33°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 36°C mây thưa
Lâm Đồng

31°C

Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 31°C
Độ ẩm: 37%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 18°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 34°C mây thưa
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 28°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 22°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 20°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 19°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 19°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 31°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 32°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 21°C mưa cường độ nặng
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 18°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 32°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 19°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 29°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 32°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 19°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 18°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 18°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 21°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 29°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 32°C mây rải rác
Lạng Sơn

14°C

Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 14°C
Độ ẩm: 88%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 13°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 14°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 14°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 14°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 14°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 14°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 14°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 14°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 14°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 15°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 16°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 16°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 15°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 15°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 15°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 15°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 15°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 15°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 15°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 15°C mưa vừa
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 16°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 18°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 22°C mưa nhẹ
Lào Cai

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 28°C
Độ ẩm: 52%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 27°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 23°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 21°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 21°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 21°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 28°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 22°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 32°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 29°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 23°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 27°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 24°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 32°C mây cụm
Long An

37°C

Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác: 39°C
Độ ẩm: 36%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 33°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 37°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 34°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 32°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 34°C mây rải rác
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 37°C mây rải rác
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 35°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 33°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 37°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 34°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 31°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 28°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 32°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 34°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 34°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 24°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 26°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 33°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 38°C mây cụm
Nam Định

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 78%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 25°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 21°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 22°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 23°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Nghệ An

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 57%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 25°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 24°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 26°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 29°C mây thưa
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 20°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 27°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 31°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 22°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 30°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 36°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 33°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 22°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 22°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 21°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 23°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 33°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 39°C bầu trời quang đãng
Nha Trang

30°C

Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34°C
Độ ẩm: 65%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 30°C mây rải rác
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 28°C mây rải rác
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 30°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 30°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 25°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 23°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 25°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 30°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 31°C mây thưa
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 29°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 26°C mây thưa
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 24°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 23°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 25°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 25°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 30°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 29°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 30°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 30°C mây rải rác
Ninh Bình

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 79%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 26°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 23°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 28°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 29°C mây đen u ám
Ninh Thuận

33°C

Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 34°C
Độ ẩm: 38%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 34°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 32°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 21°C mây rải rác
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 31°C mây rải rác
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 34°C mây rải rác
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 30°C mây thưa
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 23°C mây thưa
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 22°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 20°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 24°C mây thưa
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 34°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 20°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 23°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 34°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 30°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 23°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 34°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 29°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 23°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 23°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 31°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 34°C mây thưa
Phan Thiết

31°C

Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 35°C
Độ ẩm: 62%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 32°C mây rải rác
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 29°C mây thưa
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 28°C mây thưa
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 27°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 26°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 31°C mây thưa
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 32°C mây rải rác
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 24°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 32°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 31°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 24°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 26°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 25°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 31°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 30°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 24°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 23°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 25°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 31°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 32°C mây rải rác
Phú Yên

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 29°C
Độ ẩm: 62%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 28°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 26°C mây rải rác
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 25°C mây rải rác
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 23°C mây rải rác
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 27°C mây rải rác
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 28°C mây rải rác
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 26°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 22°C bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 22°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 22°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 28°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 30°C mây thưa
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 27°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 23°C bầu trời quang đãng
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 20°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 22°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 30°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 31°C mây cụm
Quảng Bình

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 75%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 20°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 22°C mưa vừa
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 19°C mưa vừa
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 18°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 18°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 19°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 19°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 20°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 19°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 19°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 20°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 28°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 30°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 20°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 20°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 20°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 22°C bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 29°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 30°C mây rải rác
Quảng Ngãi

24°C

Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24°C
Độ ẩm: 78%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 26°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 23°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 18°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 19°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 25°C mây thưa
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 27°C mây thưa
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 28°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 25°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 18°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 29°C mây cụm
Quảng Ninh

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 79%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 21°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 21°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 20°C bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 20°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 22°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 23°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 21°C mây rải rác
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 22°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 27°C mưa nhẹ
Quảng Trị

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 76%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 28°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 22°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 21°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 32°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 23°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 23°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 24°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 23°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 23°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 22°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 24°C mây thưa
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 34°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 25°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 33°C mây cụm
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 37°C mây rải rác
Quy Nhơn

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31°C
Độ ẩm: 73%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 28°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 27°C mây rải rác
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 28°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 27°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 25°C mây rải rác
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 28°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 28°C mây thưa
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 26°C mây thưa
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 25°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 28°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 28°C mây cụm
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 28°C mây thưa
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 28°C mây rải rác
Sapa

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 52%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 11°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 16°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 20°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 14°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 12°C mưa nhẹ
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 11°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 12°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 16°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 14°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 13°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 13°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 13°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 13°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 15°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 14°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 14°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 13°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 13°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 17°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 23°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 16°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 14°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 14°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 14°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 14°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/04/2023 12:00 16°C mây rải rác
Thứ bảy, 01/04/2023 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 21:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 00:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 03:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 02/04/2023 06:00 25°C mây cụm
Sóc Trăng

33°C

Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 36°C
Độ ẩm: 50%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 28/03/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 03:00 32°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 06:00 34°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 09:00 32°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 12:00 30°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 15:00 29°C mây cụm
Thứ ba, 28/03/2023 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 28/03/2023 21:00 26°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 00:00 27°C mây cụm
Thứ tư, 29/03/2023 03:00 32°C mây rải rác
Thứ tư, 29/03/2023 06:00 35°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 09:00 32°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 12:00 28°C mây đen u ám
Thứ tư, 29/03/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 29/03/2023 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 03:00 33°C mây đen u ám
Thứ năm, 30/03/2023 06:00 33°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 09:00 31°C mây cụm
Thứ năm, 30/03/2023 12:00 28°C mây rải rác
Thứ năm, 30/03/2023 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 30/03/2023 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ sáu, 31/03/2023 03:00 32°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/03/2023 12:00 28°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 15:00 27°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 18:00 26°C mây rải rác
Thứ sáu, 31/03/2023 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 03:00 32°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 06:00 33°C mây đen u ám
Thứ bảy, 01/04/2023 09:00 32°C mây đen u ám<