Chủ nhật 04/12/2022 14:41 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 18°C
Ninh Bình 19°C
Quảng Ninh 17°C
Thừa Thiên Huế 25°C
TP Hồ Chí Minh 33°C
Đà Nẵng 26°C
VNI: 1,080.01 - 43.73 (4.22%)
KL: 1,092,310,560 (CP) GT: 17,924,056 (tỷ)
271 64 81 Đóng cửa
VN30: 1,092.99 - 50.35 (4.83%)
KL: 331,170,900 (CP) GT: 7,744,229 (tỷ)
30 0 0 Đóng cửa
HNX: 215.96 - 4.95 (2.35%)
KL: 136,846,298 (CP) GT: 1,795,876 (tỷ)
141 155 77 Đóng cửa
HN30: 363.71 - 16.36 (4.71%)
KL: 90,140,800 (CP) GT: 1,466,885 (tỷ)
17 1 4 Đóng cửa
UPCOM: 72.21 - 0.79 (1.11%)
KL: 91,048,738 (CP) GT: 695,019 (tỷ)
245 630 125 Đóng cửa
Hà Nội

18°C

Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18°C
Độ ẩm: 72%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 14°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 16°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 16°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 16°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 15°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 15°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 15°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Bến Tre

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Độ ẩm: 72%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 29°C mây cụm
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 30°C mây cụm
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 30°C mây cụm
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 32°C mây cụm
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 32°C mây cụm
Biên Hòa

33°C

Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40°C
Độ ẩm: 61%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 28°C mây cụm
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 31°C mây cụm
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 33°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 25°C mây cụm
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 32°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 29°C mây cụm
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 25°C mây rải rác
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 29°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 32°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 31°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 31°C mây đen u ám
Cà Mau

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Độ ẩm: 86%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 28°C mưa vừa
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 25°C mây cụm
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 29°C mưa nhẹ
Cao Bằng

14°C

Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 14°C
Độ ẩm: 93%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 14°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 14°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 15°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 15°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 14°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 14°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 14°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 13°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 13°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 13°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 16°C mây cụm
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 13°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 13°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 13°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 13°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 13°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 14°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 13°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 13°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 13°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 13°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 13°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 13°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 13°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 13°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 14°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 14°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 13°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 13°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 13°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 13°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 14°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 14°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 15°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 15°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 14°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 14°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 14°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 14°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 14°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Hà Giang

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 83%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 15°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Hà Nội

18°C

Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18°C
Độ ẩm: 72%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 14°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 16°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 16°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 16°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 15°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 15°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 15°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Hải Phòng

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 73%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 15°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 15°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 16°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 21°C mây đen u ám
Hòa Bình

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 85%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 16°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 16°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Khánh Hòa

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30°C
Độ ẩm: 80%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 25°C mưa nhẹ
Lâm Đồng

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 67%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 28°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 19°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 26°C mây cụm
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 28°C mây cụm
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 26°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 28°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 19°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 27°C mây đen u ám
Lạng Sơn

11°C

Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác: 11°C
Độ ẩm: 90%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 11°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 12°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 12°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 11°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 11°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 10°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 9°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 9°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 9°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 9°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 8°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 9°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 9°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 9°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 9°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 9°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 9°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 10°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 11°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 11°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 11°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 11°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 11°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 11°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 10°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 10°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 11°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 11°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 10°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 10°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 10°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 10°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 10°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 11°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 11°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 11°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 11°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 11°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 11°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 11°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 11°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 12°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 13°C mây đen u ám
Lào Cai

23°C

Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Độ ẩm: 69%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 21°C mây cụm
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 24°C mây cụm
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 21°C mây cụm
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Long An

30°C

Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 34°C
Độ ẩm: 68%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 30°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 23°C mây cụm
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 29°C mây cụm
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 24°C mây cụm
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 31°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 23°C mây cụm
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 23°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 31°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 31°C mây đen u ám
Nam Định

19°C

Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Độ ẩm: 77%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 15°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 15°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 15°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 16°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 19°C mây cụm
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Nghệ An

19°C

Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 88%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 16°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 15°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 14°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 19°C mưa nhẹ
Nha Trang

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Độ ẩm: 80%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 24°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 26°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 26°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 24°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 24°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 24°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 24°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 26°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Ninh Bình

19°C

Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Độ ẩm: 80%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 16°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Ninh Thuận

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 78%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 21°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 20°C mây cụm
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 20°C mây cụm
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 21°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Phan Thiết

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33°C
Độ ẩm: 71%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 29°C mây cụm
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 29°C mây cụm
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 29°C mây cụm
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 24°C mây cụm
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 23°C mây cụm
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 23°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 28°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 30°C mây cụm
Phú Yên

23°C

Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Độ ẩm: 91%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 22°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 22°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 22°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 22°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 22°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 21°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 21°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 21°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 21°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 22°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 23°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 22°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 21°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 21°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 23°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 22°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 21°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 21°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 21°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 23°C mưa nhẹ
Quảng Bình

18°C

Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18°C
Độ ẩm: 92%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 17°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 17°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 17°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 16°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 14°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 13°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 13°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 12°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 12°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 13°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 14°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 15°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 15°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 15°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 15°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 15°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 15°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 15°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 15°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 15°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 15°C mưa nhẹ
Quảng Ngãi

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Độ ẩm: 89%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 20°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 20°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 18°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 18°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 18°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 18°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 19°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 19°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 20°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 19°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 19°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 18°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 18°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 18°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 18°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 21°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 22°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 20°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 18°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 18°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 18°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 18°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 18°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 19°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 19°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 19°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 18°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 18°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 18°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 18°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 18°C mưa vừa
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 19°C mưa vừa
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 20°C mưa vừa
Quảng Ninh

17°C

Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17°C
Độ ẩm: 82%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 15°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 13°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 14°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 15°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 14°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 14°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 15°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 19°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 17°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 17°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 18°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 17°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 16°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 16°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 16°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 17°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 16°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 16°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 21°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 21°C mây đen u ám
Quảng Trị

23°C

Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Độ ẩm: 95%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 22°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 22°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 22°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 22°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 21°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 21°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 19°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 19°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 19°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 19°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 20°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 20°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 21°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 21°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 20°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 20°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 20°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 20°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 21°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 20°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 22°C mưa nhẹ
Quy Nhơn

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 85%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 26°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 26°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 26°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 25°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 25°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 26°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 26°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 25°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 25°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 25°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 25°C mưa vừa
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 26°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 26°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 25°C mưa vừa
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 26°C mưa nhẹ
Sapa

16°C

Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 16°C
Độ ẩm: 74%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 11°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 14°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 17°C mây cụm
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 15°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 14°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 12°C mây cụm
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 10°C mây cụm
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 10°C mây cụm
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 10°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 11°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 12°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 11°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 10°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 10°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 9°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 9°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 9°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 12°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 13°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 12°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 10°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 10°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 10°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 10°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 10°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 12°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 14°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 13°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 11°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 11°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 10°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 10°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 10°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 12°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 14°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 13°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 12:00 11°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 15:00 11°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 18:00 10°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 21:00 10°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 00:00 10°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 03:00 12°C mây đen u ám
Thứ sáu, 09/12/2022 06:00 13°C mây đen u ám
Sóc Trăng

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Độ ẩm: 76%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 04/12/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 03:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 06:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 09:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 12:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 15:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 04/12/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 04/12/2022 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 05/12/2022 00:00 26°C mây cụm
Thứ hai, 05/12/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 09:00 28°C mây cụm
Thứ hai, 05/12/2022 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 05/12/2022 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 03:00 29°C mây cụm
Thứ ba, 06/12/2022 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 09:00 29°C mây cụm
Thứ ba, 06/12/2022 12:00 26°C mây rải rác
Thứ ba, 06/12/2022 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 06/12/2022 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 06/12/2022 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 09:00 28°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 07/12/2022 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 07/12/2022 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 08/12/2022 06:00 30°C mây cụm
Thứ năm, 08/12/2022 09:00 27°C mây đen u ám