Thứ bảy 22/06/2024 18:46 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 33°C
Ninh Bình 31°C
Quảng Ninh 28°C
Thừa Thiên Huế 31°C
TP Hồ Chí Minh 27°C
Đà Nẵng 31°C
VNI: 1,282.02 - -0.28 (-0.02%)
KL: 834,751,762 (CP) GT: 21,467 (tỷ)
185 78 234 Đóng cửa
VN30: 1,319.93 - -2.43 (-0.18%)
KL: 269,196,967 (CP) GT: 8,333 (tỷ)
7 5 18 Đóng cửa
HNX: 244.36 - 0.39 (0.16%)
KL: 75,858,479 (CP) GT: 1,469 (tỷ)
122 60 75 Đóng cửa
HNX30: 537.05 - -1.41 (-0.26%)
KL: 35,785,800 (CP) GT: 962 (tỷ)
14 4 12 Đóng cửa
UPCOM: 100.58 - 1.31 (1.32%)
KL: 127,867,035 (CP) GT: 2,353 (tỷ)
281 87 135 Đóng cửa
Hà Nội

33°C

Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40°C
Độ ẩm: 62%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 33°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 34°C mây rải rác
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 32°C mây rải rác
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 30°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 34°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 34°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 28°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 31°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 31°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 31°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 31°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 28°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 27°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 26°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 26°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 30°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 31°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 28°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 31°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 27°C mưa vừa
Bến Tre

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 92%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 27°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 24°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 24°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 24°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 25°C mưa vừa
Biên Hòa

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30°C
Độ ẩm: 87%
mưa cường độ nặng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 32°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 31°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 27°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 24°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 24°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 24°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 24°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 24°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 27°C mưa nhẹ
Cà Mau

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 91%
mưa vừa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 27°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 26°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 26°C mưa nhẹ
Cao Bằng

30°C

Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 37°C
Độ ẩm: 82%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 32°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 32°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 34°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 25°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 28°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 28°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 25°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 28°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 29°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 28°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 24°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 24°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 28°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 28°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 25°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 24°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 24°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 24°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 28°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 28°C mưa vừa
Hà Giang

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 33°C
Độ ẩm: 95%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 34°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 33°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 35°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 30°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 31°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 32°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 27°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 26°C mưa cường độ nặng
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 29°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 29°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 26°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 26°C mưa cường độ nặng
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 29°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 31°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 26°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 34°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 30°C mưa nhẹ
Hà Nội

33°C

Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 40°C
Độ ẩm: 62%
bầu trời quang đãng
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 33°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 34°C mây rải rác
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 33°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 32°C mây rải rác
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 30°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 34°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 34°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 30°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 28°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 31°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 31°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 31°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 31°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 28°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 27°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 26°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 26°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 30°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 31°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 28°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 31°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 27°C mưa vừa
Hải Phòng

31°C

Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38°C
Độ ẩm: 79%
mây thưa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 31°C mây rải rác
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 33°C mây thưa
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 32°C bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 31°C mây thưa
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 30°C mây rải rác
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 34°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 29°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 28°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 27°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 31°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 26°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 28°C mây cụm
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 29°C mưa nhẹ
Hòa Bình

31°C

Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38°C
Độ ẩm: 75%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 34°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 36°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 34°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 28°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 27°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 34°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 30°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 26°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 25°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 29°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 29°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 29°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 26°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 27°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 28°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 26°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 25°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 24°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 26°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 26°C mưa vừa
Khánh Hòa

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 88%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 25°C mưa vừa
Lâm Đồng

22°C

Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 96%
mưa vừa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 21°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 20°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 20°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 20°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 20°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 20°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 20°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 20°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 20°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 24°C mưa nhẹ
Lạng Sơn

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 83%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 31°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 30°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 27°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 27°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 27°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 24°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 26°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 26°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 23°C mây cụm
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 23°C mây cụm
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 27°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 26°C mưa nhẹ
Lào Cai

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 32°C
Độ ẩm: 96%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 27°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 33°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 30°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 34°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 33°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 27°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 25°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 25°C mưa cường độ nặng
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 24°C mưa cường độ nặng
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 24°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 32°C mưa nhẹ
Long An

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 92%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 30°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 29°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 24°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 24°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 25°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 24°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 24°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 25°C mưa vừa
Nam Định

31°C

Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38°C
Độ ẩm: 71%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 34°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 35°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 34°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 30°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 30°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 33°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 33°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 28°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 28°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 28°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 29°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 32°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 27°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 26°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 28°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 30°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 31°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 27°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 29°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 30°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 27°C mưa vừa
Nghệ An

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 93%
mưa vừa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 34°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 37°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 24°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 34°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 24°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 24°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 28°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 24°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 23°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 23°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 27°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 27°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 25°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 23°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 23°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 23°C mưa cường độ nặng
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 23°C mưa vừa
Nha Trang

26°C

Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 78%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 27°C mưa vừa
Ninh Bình

31°C

Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 38°C
Độ ẩm: 71%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 34°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 35°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 34°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 30°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 29°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 34°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 32°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 33°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 29°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 28°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 28°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 29°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 29°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 29°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 27°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 31°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 33°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 31°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 26°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 26°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 25°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 27°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 31°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 26°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 26°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 28°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 30°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 27°C mưa vừa
Ninh Thuận

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 88%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 27°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 22°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 23°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 24°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 27°C mưa nhẹ
Phan Thiết

27°C

Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 31°C
Độ ẩm: 85%
mưa vừa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 25°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 24°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 28°C mưa nhẹ
Phú Yên

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 25°C
Độ ẩm: 88%
mưa vừa
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 26°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 24°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 24°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 22°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 23°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 24°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 28°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 26°C mưa nhẹ
Quảng Bình

23°C

Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Độ ẩm: 91%
mây rải rác
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 26°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 32°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 30°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 23°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 21°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 23°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 23°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 24°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 21°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 22°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 22°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 24°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 22°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 21°C mưa cường độ nặng
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 21°C mưa rất nặng
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 21°C mưa rất nặng
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 21°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 21°C mưa nhẹ
Quảng Ngãi

21°C

Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Độ ẩm: 95%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 22°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 30°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 31°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 24°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 21°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 21°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 20°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 23°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 21°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 20°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 19°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 22°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 21°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 20°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 19°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 21°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 20°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 19°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 19°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 20°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 25°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 25°C mây đen u ám
Quảng Ninh

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 34°C
Độ ẩm: 84%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 29°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 33°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 34°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 33°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 28°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 28°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 27°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 28°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 32°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 28°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 26°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 27°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 27°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 28°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 29°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 28°C mưa nhẹ
Quảng Trị

29°C

Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 33°C
Độ ẩm: 70%
mây cụm
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 30°C mây rải rác
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 37°C mây cụm
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 34°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 34°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 29°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 28°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 26°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 30°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 31°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 30°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 25°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 25°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 29°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 27°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 30°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 30°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 25°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 25°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 25°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 29°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 25°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 25°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 25°C mưa cường độ nặng
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 25°C mưa cường độ nặng
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 25°C mưa vừa
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 26°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 26°C mây đen u ám
Quy Nhơn

28°C

Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Độ ẩm: 87%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 31°C mây đen u ám
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 30°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 28°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 27°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 29°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 27°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 25°C mưa vừa
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 25°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 27°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 27°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 27°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 25°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 26°C mây đen u ám
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 28°C mây đen u ám
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 28°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 26°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 25°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 26°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 28°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 29°C mây đen u ám
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 29°C mây đen u ám
Sapa

20°C

Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20°C
Độ ẩm: 96%
mây đen u ám
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 22°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 24°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 20°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 19°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 22°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 09:00 23°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 12:00 19°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 15:00 18°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 18:00 17°C mây đen u ám
Chủ nhật, 23/06/2024 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 00:00 19°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 03:00 24°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 09:00 23°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 12:00 19°C mưa vừa
Thứ hai, 24/06/2024 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 18:00 18°C mưa nhẹ
Thứ hai, 24/06/2024 21:00 18°C mưa vừa
Thứ ba, 25/06/2024 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 03:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 06:00 19°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 09:00 20°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 15:00 18°C mưa nhẹ
Thứ ba, 25/06/2024 18:00 17°C mưa cường độ nặng
Thứ ba, 25/06/2024 21:00 17°C mưa cường độ nặng
Thứ tư, 26/06/2024 00:00 17°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 03:00 18°C mưa vừa
Thứ tư, 26/06/2024 06:00 20°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 09:00 21°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 12:00 18°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 15:00 17°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 18:00 17°C mưa nhẹ
Thứ tư, 26/06/2024 21:00 17°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 00:00 18°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 03:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 06:00 23°C mưa nhẹ
Thứ năm, 27/06/2024 09:00 23°C mưa nhẹ
Sóc Trăng

25°C

Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26°C
Độ ẩm: 87%
mưa nhẹ
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/06/2024 00:00 27°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 03:00 26°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 06:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 09:00 26°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 12:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 15:00 25°C mưa vừa
Thứ bảy, 22/06/2024 18:00 25°C mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/06/2024 21:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 00:00 24°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 03:00 26°C mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/06/2024 06:00