Theo báo cáo từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, kết quả này đã cho thấy sự nỗ lực của tỉnh cho công tác giải ngân vốn ĐTC. Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, UBND tỉnh đã thành lập 3 tổ công tác do 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC năm 2024 tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Hà Tĩnh tiếp tục đứng trong top đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công
Hà Tĩnh tiếp tục đứng trong top đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: H.T

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương, quyết liệt triển khai hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, áp dụng các biện pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao, định kỳ báo cáo kết quả giải ngân của các dự án gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 15 và 30 hàng tháng. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trong trường hợp tiến độ giải ngân chậm, không đạt kế hoạch đề ra làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công chung của tỉnh.

Phát huy kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm và để tiến tới mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao khi kết thúc năm, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục yêu cầu 3 tổ công tác của tỉnh phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đôn đốc giải ngân vốn ĐTC tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn có tỷ lệ giải ngân 6 tháng đạt thấp.

Góp phần đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn ĐTC trên địa bàn, trong 6 tháng qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Tĩnh đã thường xuyên tham mưu UBND tỉnh, các đơn vị liên quan về các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn ĐTC.

Đặc biệt, KBNN Hà Tĩnh đã đẩy mạnh giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến; áp dụng linh hoạt phương thức thanh toán trước, kiểm soát sau, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất và giám sát từ xa đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi nhằm không để tồn động bất kỳ một hồ sơ thanh toán vốn nào tại kho bạc mà không có lý do…

Hà Tĩnh tiếp tục đứng trong top đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công
Công chức KBNN thực hiện kiểm soát chi vốn đầu tư công trên môi trường điện tử. Ảnh: H.T

Phát huy kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm và để tiến tới mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao khi kết thúc năm, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục yêu cầu 3 tổ công tác của tỉnh phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đôn đốc giải ngân vốn ĐTC tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn có tỷ lệ giải ngân 6 tháng đạt thấp.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong 6 tháng cuối năm, KBNN Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt tới từng công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án các vướng mắc phát sinh trong quá trình giải ngân vốn.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh này cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện thủ tục giải ngân ĐTC, nhất là các dự án chưa giải ngân và dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của tỉnh. Thực hiện nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; trường hợp tạm ứng, phải đảm bảo việc tạm ứng, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn ĐTC, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao.

Về phía KBNN Hà Tĩnh, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong 6 tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục quán triệt tới từng công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án các vướng mắc phát sinh trong quá trình giải ngân vốn.

Đồng thời, KBNN Hà Tĩnh tiếp tục đẩy nhanh việc kiểm soát, thanh toán vốn trên dịch vụ công trực tuyến, và tiếp tục áp dụng phương thức“thanh toán trước, kiểm soát sau” và “kiểm soát trước, thanh toán sau” giúp đưa nguồn vốn đến được nhanh nhất các dự án.