Thứ hai 27/05/2024 05:17 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 29°C
Ninh Bình 28°C
Quảng Ninh 27°C
Thừa Thiên Huế 28°C
TP Hồ Chí Minh 29°C
Đà Nẵng 27°C
VNI: 1,261.93 - -19.1 (-1.49%)
KL: 1,367,781,161 (CP) GT: 35,531 (tỷ)
93 43 364 Đóng cửa
VN30: 1,283.46 - -21.3 (-1.63%)
KL: 427,909,575 (CP) GT: 14,569 (tỷ)
4 1 25 Đóng cửa
HNX: 241.72 - -5.19 (-2.1%)
KL: 148,414,852 (CP) GT: 3,124 (tỷ)
51 56 139 Đóng cửa
HNX30: 534.13 - -18.02 (-3.26%)
KL: 98,090,200 (CP) GT: 2,575 (tỷ)
1 1 28 Đóng cửa
UPCOM: 94.40 - -0.77 (-0.81%)
KL: 139,864,665 (CP) GT: 2,063 (tỷ)
166 129 183 Đóng cửa
Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Xem xét chuyển hình thức ưu đãi đầu tư
Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Hạn chế hiện tượng trốn thuế, tránh thuế, chuyển giá
Hợp tác quốc tế để ngăn chặn tình trạng trốn thuế, tránh thuế
Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu mang lại nhiều tác động tích cực
Đại biểu Quốc hội: Cơ hội tăng thu ngân sách khi thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu
Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu mở ra các cơ hội mới cho Việt Nam
1 2 3 4