2 tháng đã hoàn trên 21.600 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp
Ngành Thuế đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định. Ảnh: TL

Cũng tính đến cuối tháng 2/2024, cơ quan thuế đã ban hành 3.017 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền thuế đã hoàn là 21.687 tỷ đồng, trong đó: Hoàn cho hoạt động xuất khẩu là 19.749 tỷ đồng, hoàn cho hoạt động đầu tư là 1.726 tỷ đồng, hoàn cho trường hợp khác là 212 tỷ đồng, bằng 12,7% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2024 Quốc hội giao.

Cùng với việc thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, ngành Thuế tiếp tục triển khai có hiệu quả các gói hỗ trợ đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua nhằm hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước, ngành Thuế đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT, đảm bảo thực hiện hoàn thuế đúng đối tượng quy định.

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, đến thời điểm 19/2/2024, toàn quốc có 918.700 doanh nghiệp đang kinh doanh, giảm 3.895 doanh nghiệp (tương ứng giảm 0,4%) so với thời điểm 31/12/2023.