Thứ năm 18/07/2024 09:09 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 30°C
Ninh Bình 0°C
Quảng Ninh 31°C
Thừa Thiên Huế 0°C
TP Hồ Chí Minh 0°C
Đà Nẵng 31°C
VNI: 0.00 - 0 (0.00%)
KL: 1,653,500 (CP) GT: 47 (tỷ)
0 0 0 ATO
VN30: 0.00 - 0 (0.00%)
KL: 1,372,500 (CP) GT: 35 (tỷ)
0 0 0 ATO
HNX: 241.78 - 0.88 (0.37%)
KL: 4,480,700 (CP) GT: 172 (tỷ)
38 31 14 KL liên tục
HNX30: 531.59 - 2.66 (0.5%)
KL: 549,000 (CP) GT: 14 (tỷ)
15 5 3 Đóng cửa
UPCOM: 97.68 - 0.41 (0.42%)
KL: 1,217,400 (CP) GT: 23 (tỷ)
50 40 40 KL liên tục
Xin chờ trong giây lát...

Tiếp tục rà soát, sửa đổi hành lang pháp lý để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển

24/09/2022 17:40 Sự kiện tài chính Email
Tuần qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65, sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 153 năm 2020 theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch cho hoạt động phát hành và giao dịch với trái phiếu riêng lẻ, góp phần hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường trái phiếu phát triển.
Ngành Tài chính: Kiến tạo chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả, tạo sức bật cho nền kinh tế 19:09
Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam góp phần tăng cường tính bền vững tài khóa trong dài hạn 1:58
Xây dựng dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp 1:46
Số liệu và bình luận tuần 8-14/7/2024 1:01
Bản tin Tài chính - số 2 tháng 7/2024 12:22
Ký kết thỏa thuận vay Hàn Quốc hơn 188 triệu USD để xây dựng đường cao tốc 1:16
Số liệu và bình luận tuần 1-7/7/2024 1:58
Bản tin Tài chính - số 1 tháng 7/2024 15:50
Giải trình, làm rõ nhiều nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm về dự án Luật thuế GTGT (sửa đổi) 2:52