Thứ năm 25/07/2024 09:33 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 30°C
Ninh Bình 0°C
Quảng Ninh 31°C
Thừa Thiên Huế 0°C
TP Hồ Chí Minh 0°C
Đà Nẵng 31°C
VNI: 1,233.96 - -4.51 (-0.36%)
KL: 39,681,000 (CP) GT: 954 (tỷ)
61 65 257 Đóng cửa
VN30: 1,273.30 - -7.21 (-0.56%)
KL: 15,025,815 (CP) GT: 474 (tỷ)
3 3 24 Đóng cửa
HNX: 235.42 - -0.75 (-0.32%)
KL: 5,569,000 (CP) GT: 144 (tỷ)
22 45 54 KL liên tục
HNX30: 513.14 - -2.67 (-0.52%)
KL: 3,045,900 (CP) GT: 76 (tỷ)
7 2 20 Đóng cửa
UPCOM: 94.38 - -0.15 (-0.16%)
KL: 3,638,900 (CP) GT: 56 (tỷ)
94 49 45 KL liên tục
Xin chờ trong giây lát...

Sửa đổi nhiều chính sách thuế GTGT để gỡ khó cho sản xuất kinh doanh

22/06/2024 16:36 Sự kiện tài chính Email
Chiều 17/6, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật để giải quyết các bất cập trong thực tiễn cũng như hoàn thiện chính sách thu, phù hợp với mục tiêu đề ra.
Số liệu và bình luận tuần 15-21/7/2024 1:16
Bản tin Tài chính - số 3 tháng 7/2024 15:09
Ngành Tài chính: Kiến tạo chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả, tạo sức bật cho nền kinh tế 19:09
Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam góp phần tăng cường tính bền vững tài khóa trong dài hạn 1:58
Xây dựng dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp 1:46
Số liệu và bình luận tuần 8-14/7/2024 1:01
Bản tin Tài chính - số 2 tháng 7/2024 12:22