Thứ năm 25/07/2024 11:18 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 30°C
Ninh Bình 0°C
Quảng Ninh 31°C
Thừa Thiên Huế 0°C
TP Hồ Chí Minh 0°C
Đà Nẵng 31°C
VNI: 1,228.27 - -10.2 (-0.82%)
KL: 194,490,000 (CP) GT: 4,491 (tỷ)
66 56 340 Đóng cửa
VN30: 1,267.90 - -12.61 (-0.98%)
KL: 84,975,356 (CP) GT: 2,486 (tỷ)
1 1 28 Đóng cửa
HNX: 234.49 - -1.68 (-0.71%)
KL: 18,163,100 (CP) GT: 403 (tỷ)
46 42 95 KL liên tục
HNX30: 510.58 - -5.23 (-1.01%)
KL: 10,994,000 (CP) GT: 276 (tỷ)
6 1 23 Đóng cửa
UPCOM: 94.10 - -0.43 (-0.46%)
KL: 15,995,125 (CP) GT: 274 (tỷ)
128 71 84 KL liên tục
Xin chờ trong giây lát...

Kịch bản cao nhất, lạm phát không vượt quá mục tiêu

15/06/2024 21:37 Sự kiện tài chính Email
Sáng 12/6, Ban Chỉ đạo điều hành giá họp đánh giá tình hình quản lý, điều hành giá 6 tháng đầu năm và bàn định hướng những tháng còn lại của năm.
Số liệu và bình luận tuần 15-21/7/2024 1:16
Bản tin Tài chính - số 3 tháng 7/2024 15:09
Ngành Tài chính: Kiến tạo chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả, tạo sức bật cho nền kinh tế 19:09
Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam góp phần tăng cường tính bền vững tài khóa trong dài hạn 1:58
Xây dựng dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp 1:46
Số liệu và bình luận tuần 8-14/7/2024 1:01
Bản tin Tài chính - số 2 tháng 7/2024 12:22