Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (mã Ck: IDI) dự kiến phát hành hơn 45,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và 2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/7/2024.

IDI dự kiến phát hành hơn 45 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên hơn 2.700 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Tỷ lệ thực hiện là 100:20, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Nếu thành công, với số lượng hơn 227,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành IDI sẽ nâng vốn điều lệ từ hơn 2.276 tỷ đồng lên gần 2.732 tỷ đồng.

Công ty cho biết, sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính riêng kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023 để thực hiện đợt phát hành.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý I/2024, IDI ghi nhận doanh thu thuần 1.630 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 17 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và 6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, IDI đề ra mục tiêu doanh thu thuần 8.499 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 276 tỷ đồng, cao gấp 3,7 lần so với thực hiện năm 2023.

Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, IDI hoàn thành 19% kế hoạch doanh thu và 6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024./.