7.542 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
Lãnh đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo toàn ngành tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong đó có phát hành hoá đơn điện tử sau từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Ảnh: TL

Tổng cục Thuế cho biết, đến nay, nhiều địa phương có tỷ lệ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu đạt cao như: Bắc Ninh đạt 100%, Đắk Lắk đạt 97%, Thanh Hóa đạt 95%, Yên Bái đạt 91%, Nam Định đạt 89%, Hà Nội đạt 88%, Hải Dương đạt 88%, Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 83%, Quảng Nam đạt 82%, Vĩnh Phúc đạt 81%...

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, để triển khai HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu đạt kết quả trên, ngày 28/2/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 2075/BTC-TCT gửi Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thuộc và trực thuộc tại trung ương và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế tích cực triển khai các giải pháp, biện pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện được việc phát hành HĐĐT đối với từng lần bán hàng theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1123/CĐ-TTg, Công điện số 1284/CĐ-TTg.

Mới đây tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác thuế 2 tháng đầu năm 2024, kế hoạch triển khai nhiệm vụ và chương trình công tác thuế tháng 3 năm 2024, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn chỉ đạo toàn ngành tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, trong đó có phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đôn đốc các đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện theo quy định.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế tại địa phương quyết liệt triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về HĐĐT đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp, giải pháp tuyên truyền đến người nộp thuế, các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời chỉ đạo cơ quan thuế địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, thúc đẩy việc triển khai phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu tại địa phương.

Theo đó, các cục thuế địa phương đã làm việc cụ thể với từng doanh nghiệp, cửa hàng xăng dầu, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp xác định cụ thể mức độ, khả năng đáp ứng việc triển khai HĐĐT theo từng lần bán hàng, có lộ trình thực hiện cụ thể, ưu tiên thực hiện ngay trước các cửa hàng đã được đầu tư trang bị cột bơm xăng dầu điện tử có tính năng truyền nhận thông tin đến máy tính.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh, thành phố thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra việc triển khai áp dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1284/CĐ-TTg.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng, để thực hiện thành công việc áp dụng HĐĐT sau từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, trong thời gian tới cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tại địa phương tạo sự đồng thuận trong việc triển khai./.