Thứ năm 25/07/2024 10:50 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 30°C
Ninh Bình 0°C
Quảng Ninh 31°C
Thừa Thiên Huế 0°C
TP Hồ Chí Minh 0°C
Đà Nẵng 31°C
VNI: 1,230.10 - -8.37 (-0.68%)
KL: 149,733,300 (CP) GT: 3,506 (tỷ)
80 66 306 Đóng cửa
VN30: 1,269.47 - -11.04 (-0.86%)
KL: 63,394,248 (CP) GT: 1,899 (tỷ)
2 1 27 Đóng cửa
HNX: 234.90 - -1.28 (-0.54%)
KL: 14,716,000 (CP) GT: 331 (tỷ)
48 48 82 KL liên tục
HNX30: 512.17 - -3.64 (-0.71%)
KL: 8,579,300 (CP) GT: 216 (tỷ)
5 6 19 Đóng cửa
UPCOM: 94.27 - -0.27 (-0.28%)
KL: 13,563,125 (CP) GT: 239 (tỷ)
126 63 75 KL liên tục
Xin chờ trong giây lát...

Hải quan Việt Nam chủ trì Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33

08/06/2024 17:05 Sự kiện tài chính Email
Thực hiện nghĩa vụ thành viên trong ASEAN, Tổng cục Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức và chủ trì Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33 từ ngày 4 – 6/6/2024 tại Phú Quốc, Việt Nam.
Số liệu và bình luận tuần 15-21/7/2024 1:16
Bản tin Tài chính - số 3 tháng 7/2024 15:09
Ngành Tài chính: Kiến tạo chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả, tạo sức bật cho nền kinh tế 19:09
Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam góp phần tăng cường tính bền vững tài khóa trong dài hạn 1:58
Xây dựng dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp 1:46
Số liệu và bình luận tuần 8-14/7/2024 1:01
Bản tin Tài chính - số 2 tháng 7/2024 12:22