Thứ năm 25/07/2024 10:18 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 30°C
Ninh Bình 0°C
Quảng Ninh 31°C
Thừa Thiên Huế 0°C
TP Hồ Chí Minh 0°C
Đà Nẵng 31°C
VNI: 1,235.42 - -3.05 (-0.25%)
KL: 104,855,700 (CP) GT: 2,497 (tỷ)
102 69 263 Đóng cửa
VN30: 1,274.95 - -5.56 (-0.43%)
KL: 43,573,529 (CP) GT: 1,331 (tỷ)
6 2 22 Đóng cửa
HNX: 235.77 - -0.4 (-0.17%)
KL: 10,710,200 (CP) GT: 249 (tỷ)
45 48 65 KL liên tục
HNX30: 514.22 - -1.59 (-0.31%)
KL: 6,147,800 (CP) GT: 162 (tỷ)
7 5 17 Đóng cửa
UPCOM: 94.42 - -0.12 (-0.12%)
KL: 10,593,320 (CP) GT: 179 (tỷ)
117 60 60 KL liên tục
Xin chờ trong giây lát...

Đại biểu Quốc hội đồng tình với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

08/06/2024 17:05 Sự kiện tài chính Email
Ngày 7/6 Quốc hội thảo luận tại hội trường về Phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2022. Các thành viên Chính phủ đã phát biểu, giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Số liệu và bình luận tuần 15-21/7/2024 1:16
Bản tin Tài chính - số 3 tháng 7/2024 15:09
Ngành Tài chính: Kiến tạo chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả, tạo sức bật cho nền kinh tế 19:09
Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam góp phần tăng cường tính bền vững tài khóa trong dài hạn 1:58
Xây dựng dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp 1:46
Số liệu và bình luận tuần 8-14/7/2024 1:01
Bản tin Tài chính - số 2 tháng 7/2024 12:22