Nhiểu khoản thu đạt trên 50% dự toán

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hòa Bình, so với dự toán HĐND tỉnh giao có 6/15 khoản thu đạt cao hơn tỷ lệ bình quân chung (50,2%) như: đầu tư nước ngoài đạt 95,6%; phí, lệ phí đạt 67%; thu tiền sử dụng đất đạt 66,5%; thuế bảo vệ môi trường đạt 58,5%; thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 57,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 56,4%.

Cục Thuế Hòa Bình thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 50% dự toán
Lãnh đạo Cục Thuế Hoà Bình và các phòng chuyên môn giải đáp ý kiến tại Hội nghị tập huấn chính sách thuế, hỗ trợ quyết toán thuế năm 2023. Ảnh: CTV.

Trong đó, nếu chỉ tính riêng thuế, phí trừ tiền sử dụng đất, so với dự toán HĐND tỉnh giao có 7/9 đơn vị số thu đạt trên mức bình quân chung (40,8%) là: Phòng Thanh tra - kiểm tra 2 đạt 76,5%; Chi cục thuế Khu vực Hòa Bình - Đà Bắc đạt 58,8%; Chi cục Thuế Khu vực Lạc Sơn - Yên Thủy đạt 51,8%; Chi cục Thuế huyện Lương Sơn đạt 50,5%; Chi cục Thuế huyện Mai Châu đạt 49,9%; Chi cục Thuế Khu vực Kim Bôi - Lạc Thủy đạt 45,3%; Chi cục Thuế Khu vực Cao Phong - Tân Lạc đạt 42,6%.

Cục trưởng Cục Thuế Hòa Bình cho biết, tháng 6/2024, dự kiến thu ngân sách khoảng 340 tỷ đồng; lũy kế đến ngày 30/6/2024 dự kiến thu khoảng 3.098,5 tỷ đồng, đạt 81,9% dự toán pháp lệnh, đạt 56,3% dự toán HĐND, tăng 75,9% so cùng kỳ.

Một số khoản thu tăng cao so cùng kỳ, như đầu tư nước ngoài tăng 100,2%, do Công ty Sân golf Phượng Hoàng nộp khoảng 51,7 tỷ đồng (tăng khoảng 21,7 tỷ đồng so cùng kỳ); Công ty TNHH Tessellation Hòa Bình nộp 10 tỷ đồng (tăng khoảng 8,5 tỷ đồng so cùng kỳ); Công ty Almine Việt Nam nộp khoảng 9,9 tỷ đồng (tăng khoảng 9,7 tỷ đồng so cùng kỳ)…

Thuế bảo vệ môi trường tăng 61,6%; thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 44,4%; phí, lệ phí tăng 51,2%; riêng tiền sử dụng đất tăng 16,1 lần do Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh nộp 1.002 tỷ đồng; Công ty CP tập đoàn Dream Lands nộp 90,4 tỷ đồng; Công ty CP Phát triển Nhà Hòa Bình nộp 65,2 tỷ đồng…

Ông Long cho hay, nguyên nhân tăng thu do thực hiện quyết định của Bộ Công thương về giá bán lẻ điện bình quân 2.006,79 đồng/kwh có hiệu lực từ ngày 9/11/2023. Theo đó, thuế tài nguyên và thuế giá trị gia tăng của công ty thủy điện tháng 5/2024 tăng so cùng kỳ khoảng 4 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng tăng khoảng 12,1 tỷ đồng.

Nguyên nhân giảm thu là thực hiện việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, lũy kế 5 tháng giảm khoảng 23,6 tỷ đồng; giảm 2% thuế giá trị gia tăng, 5 tháng năm 2024 giảm khoảng 76,6 tỷ đồng.

Tạo điều kiện để người nộp thuế khôi phục sản xuất kinh doanh

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách quý II/2024, ông Long cho biết, cục thuế sẽ nắm chắc diễn biến tình hình kinh tế - xã hội, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế (NNT) trên địa bàn, kịp thời tham mưu đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện để NNT khôi phục sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Cục Thuế Hòa Bình thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 50% dự toán
Công chức Cục Thuế Hòa Bình hỗ trợ người nộp thuế.

Đồng thời, đã yêu cầu các phòng chức năng, chi cục thuế các huyện, khu vực đánh giá, tổng hợp các khoản giảm thu do thực hiện các chính sách của Quốc hội; Chính phủ; thực hiện rà soát các nguồn thu phát sinh, các dự án hết thời gian miễn, giảm, các doanh nghiệp vãng lại hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng... kịp thời đưa vào quản lý thu, đảm bảo bù đắp các khoản hụt thu.

Theo ông Vũ Hồng Long, các phòng liên quan và các chi cục thuế kiểm tra, rà soát, xử lý hồ sơ giảm tiền thuê đất, tham mưu ban hành quyết định giảm tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 của Thủ tướng Chính; quyết định điều chỉnh đối với các trường hợp có thay đổi về đơn giá thuê đất...

Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng nắm bắt kịp thời dự án dự kiến phát sinh các khoản thu về; tham mưu triển khai kịp thời các văn bản, chính sách miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp thay thế quy chế số 554/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; phối hợp với sở giao thông vận tải và các cơ quan chức năng xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh./.