Thứ năm 25/07/2024 11:18 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 30°C
Ninh Bình 0°C
Quảng Ninh 31°C
Thừa Thiên Huế 0°C
TP Hồ Chí Minh 0°C
Đà Nẵng 31°C
VNI: 1,228.25 - -10.22 (-0.83%)
KL: 194,635,300 (CP) GT: 4,494 (tỷ)
66 57 339 Đóng cửa
VN30: 1,267.92 - -12.59 (-0.98%)
KL: 85,018,556 (CP) GT: 2,487 (tỷ)
1 1 28 Đóng cửa
HNX: 234.50 - -1.67 (-0.71%)
KL: 18,192,800 (CP) GT: 403 (tỷ)
46 42 95 KL liên tục
HNX30: 510.63 - -5.18 (-1%)
KL: 11,002,700 (CP) GT: 276 (tỷ)
6 1 23 Đóng cửa
UPCOM: 94.10 - -0.43 (-0.46%)
KL: 16,003,825 (CP) GT: 274 (tỷ)
128 72 83 KL liên tục
Xin chờ trong giây lát...

Bản tin Tài chính - số 3 tháng 6/2024

22/06/2024 15:32 Bản tin Tài chính Email
Bản tin Tài chính - số 3, tháng 6/2024 của Thời báo Tài chính Việt Nam gửi tới quý vị những sự kiện tài chính nổi bật trong tuần qua (từ 17.6.2024 - 23.6.2024).
Số liệu và bình luận tuần 15-21/7/2024 1:16
Bản tin Tài chính - số 3 tháng 7/2024 15:09
Ngành Tài chính: Kiến tạo chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả, tạo sức bật cho nền kinh tế 19:09
Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam góp phần tăng cường tính bền vững tài khóa trong dài hạn 1:58
Xây dựng dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp 1:46
Số liệu và bình luận tuần 8-14/7/2024 1:01
Bản tin Tài chính - số 2 tháng 7/2024 12:22