Thứ năm 18/07/2024 08:05 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 30°C
Ninh Bình 0°C
Quảng Ninh 31°C
Thừa Thiên Huế 0°C
TP Hồ Chí Minh 0°C
Đà Nẵng 31°C
VNI: 1,268.66 - -12.52 (-0.98%)
KL: 1,225,383,052 (CP) GT: 29,327 (tỷ)
109 33 369 Đóng cửa
VN30: 1,305.37 - 2.07 (0.16%)
KL: 490,373,140 (CP) GT: 14,220 (tỷ)
9 4 17 Đóng cửa
HNX: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 Đóng cửa
HNX30: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 Đóng cửa
UPCOM: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 Đóng cửa
Xin chờ trong giây lát...
6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, toàn ngành Tài chính đoàn kết, đổi mới sáng tạo, chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp quản lý, điều hành chính sách tài khóa hiệu quả để hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu vượt mức các mục tiêu đã đề ra.
Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam góp phần tăng cường tính bền vững tài khóa trong dài hạn 1:58
Xây dựng dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp 1:46
Bản tin Tài chính - số 2 tháng 7/2024 12:22
Bản tin Tài chính - số 1 tháng 7/2024 15:50
Bản tin Tài chính - số 4 tháng 6/2024 17:07
Ngành Tài chính: Kiến tạo chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả, tạo sức bật cho nền kinh tế 19:09
Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam góp phần tăng cường tính bền vững tài khóa trong dài hạn 1:58
Xây dựng dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp 1:46
Số liệu và bình luận tuần 8-14/7/2024 1:01
Số liệu và bình luận tuần 1-7/7/2024 1:58
Số liệu và bình luận tuần 24-30/6/2024 1:21
Trực tiếp: Tọa đàm Hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu - Giải pháp quản lý minh bạch hiệu quả 1:49:44
Diễn đàn Thuế - Hải quan năm 2023: Chuyển đổi số ngành Thuế và Hải quan, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 2:14:17