Thứ hai 04/03/2024 19:52 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 20°C
Ninh Bình 25°C
Quảng Ninh 20°C
Thừa Thiên Huế 27°C
TP Hồ Chí Minh 29°C
Đà Nẵng 26°C
VNI: 1,261.41 - 3.13 (0.25%)
KL: 1,183,086,384 (CP) GT: 28,607 (tỷ)
276 90 190 Đóng cửa
VN30: 1,268.53 - 1.46 (0.12%)
KL: 333,754,338 (CP) GT: 10,657 (tỷ)
15 6 9 Đóng cửa
HNX: 237.38 - 0.95 (0.4%)
KL: 109,772,771 (CP) GT: 2,215 (tỷ)
114 70 63 Đóng cửa
HNX30: 512.07 - 2.09 (0.41%)
KL: 75,902,600 (CP) GT: 1,781 (tỷ)
15 9 6 Đóng cửa
UPCOM: 91.13 - -0.03 (-0.03%)
KL: 44,638,879 (CP) GT: 709 (tỷ)
172 104 109 Đóng cửa
Sẽ sửa đổi chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng phân bón
Sẽ sửa quy định về chế độ chi tiêu các giải đấu thể thao
Các nhiệm vụ chi phải thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước
Không sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư cho xây dựng cơ bản
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ chịu sự điều chỉnh của Luật Khoa học và công nghệ
Chi cho bảo vệ môi trường năm sau cao hơn năm trước
Cùng vào cuộc để kiểm soát lạm phát theo đúng mục tiêu
Trả lời kiến nghị cử tri: Đã quy định chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tài sản công
1 2